Lön & HR efter dina behov

Rätt lön i rätt tid, pensionsinbetalningar, säker hantering av personuppgifter, korrekta anställningsavtal och en uppdaterad personalhandbok. På de flesta företag fungerar detta bra, men vi vet också att saker snabbt kan förändras. Någon slutar, blir sjuk eller blir befordrad och plötsligt saknas kunskap eller resurser. När detta sker inom lön eller HR, kan det snabbt bli kritiskt. Då finns vi på Brain Lön & HR. Här nedan kan du läsa mer om våra olika tjänster.

Självklart är du också välkommen att kontakta våra delägare Anna och Anna för ett personligt möte.

Outsourcad lönehantering

Lönehantering är ett hantverk som kräver både specialistkompetens och engagemang. Letar du efter en ny leverantör eller har du lönefunktionen internt och vill frigöra interna resurser för ekonomi- eller HR-funktionen? Vi gör allt inklusive försäkringar, föräldralön, förmåner, provisioner, pensioner och kontrolluppgifter.

Outsourcad HR-funktion

Många växande bolag har ett stort behov av kvalificerat HR-arbete, men inte möjlighet att ha en HR-chef på heltid. Vi kan erbjuda en outsourcad HR-funktion där man avtalar en månatlig tidsåtgång och under den tiden både hanterar operativa HR-ärenden och utvecklar långsiktiga strategier, policies och rutiner.

Interim löne- eller HR-konsult

Behöver du snabbt hjälp med att hantera bolagets löner? Ska HR-chefen gå på föräldraledighet? Hör av dig, så hittar vi en lämplig person bland våra egna anställda eller i våra nätverk av duktiga lönespecialister och HR-konsulter.

Utbildning och konsultation

Ibland kan det vara så att den långsiktiga lösningen finns internt, men att man behöver ett kortsiktigt konsultstöd för att säkerställa kvaliteten och hjälpa till med utvecklingen av både rutiner och medarbetare.